Klip promujący nabór do Klasy 4 Sportowej o Profilu Taekwondo Olimpijskie w SP 24 w Białymstoku ul. Antoniuk Fabryczny 5/7.

Wszystkie szczegóły dotyczące rekrutacji można uzyskać pod numerem tel. 85 653 22 07.