Dzień drugi pobytu KNP w Korei przebiegł nam bardzo pracowicie.

Dziewczyny zaliczyły spokojny poranny trening, następnie z GM Cheol In Kang dokonaliśmy rejestracji naszego zespołu w biurze zawodów.

Po rejestracji udaliśmy się do „Serca Taekwondo” czyli Kukkiwon gdzie mieliśmy możliwość spotkania i rozmowy z International Community Director Panem Na Young Jib oraz International Community Europe Manager Pan Kang Taewook.

Bardzo dobrym doświadczeniem było również podglądanie Kukkiwon Demo Team podczas treningu.

Dziewczyny powoli się aklimatyzują i szykują do startu.

Serdecznie pozdrawiamy z Goyang!