Poprawa Kondycji

Poprawa Kondycji

W ostatnich latach bardzo rozwinął się trend na zdrowy, aktywny tryb życia. Uprawianie sportu stało się modne i jest dobrze postrzegane. Taekwondo uczy, kształtuje i wychowuje.

Powody, dla których warto trenować:
– doskonała forma rekreacji,
– możliwość rywalizacji sportowej,
– poprawa samooceny i samodyscypliny,
– umiejętność przezwyciężania swoich słabości,
– umiejętność radzenia sobie ze stresem,
– rozładowanie napięć psychofizycznych,
– poprawa swojej sylwetki,
– zapobieganie chorobom cywilizacyjnym,
– możliwość poznania ciekawych ludzi.

W dzisiejszych czasach kluby sportowe i trenerzy coraz częściej przejmują również rolę rodziców i wychowawców, mając tym samym znaczący wpływ na kształtowanie młodego pokolenia.